Vývaziště pro pramice

Více informací u správce přístavu:
Eduard Soukup tel.: +420 602 802 863 e-mail: fisoukup@volny.cz