Kotvení pro návštěvníky

Zařízení: Loděnice, přístav a kotviště u 56. říčního km

Kapacita vývaziště pro hosty 15 lodí. Sezona březen až listopad.

Pro zvýšení bezpečnosti byl instalován nonstop pracující kamerový systém, který hlídá vstup do areálu, vstup do loděnice, přístav a kolejiště (zimoviště lodí).

Hosté se hlásí u kustoda: Petr Dvořák, tel.: +420 734 678 927, e-mail: pdvorka@gmail.com