Celoklubová brigáda a Match Race

Vážení členové Českého Yacht Klubu,

dovelte mi Vás pozvat jménem výboru na sobotu 23. 9. 2023 od 9 hodin na tradiční celoklubovou brigádu na zvelebení našeho areálu i budovy.

 

Za hojnou účast předem děkujeme.  

Zároveň Vás chceme pozvat na neděli 24. 9. 2023  na  "sranda"  Regatu Match Race pro dospělé členy a nezávodníky na plachetnicích RS Vision. Sraz v 10 hodin.  

Dana Horká