POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU A ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Zveme všechny členy na mimořádnou a řádnou valnou hromadu, které se budou konat dne 29. 3. 2023. Od 16:00 v ČYKu bude mimořádná valná hromada, od 17:30 řádná valná hromada.

Program mimořádné valné hromady

16:00 zahájení valné hromady, pokud bude přítomno méně než 50 % členů, bude zahájení odloženo o půl hodiny

 • Volba mandátové komise
 • Volba návrhové komise
 • Volby předsedajícího mimořádné valné hromady
 • Změna statusu členství z běžného člena na kmenového

Návrh usnesení – hlasování

 

Program řádné valné hromady

17:30 zahájení valné hromady, pokud bude přítomno méně než 50 % členů, bude zahájení odloženo o půl hodiny

18:00 zahájení náhradní valné hromady

 • Volba mandátové komise
 • Volba návrhové komise
 • Volby předsedajícího valné hromady

Přednesení zpráv

 • Zpráva o činnosti
 • Zpráva o hospodaření

Hlasování o přednesených zprávách

 • Zpráva o sportovní činnosti
 • Zpráva kontrolní komise
 • Informace o oslavách 130 let založení klubu
 • Návrh změny členských příspěvků

Hlasování o navržených změnách

Diskuse

 

Návrh usnesení – hlasování

Závěr – ukončení VH

Za výbor ČYK: Pavel Schwarz