Severní velký výtah opět v provozuPo generální opravě pojezdové části byl severní velký výtah opět uveden do provozu. Za několik desítek let používání výtahu došlo k takovému opotřebení a vybroušení hřídelí s kluznými ložisky v kolech vozíku výtahu, že se pojezdová kola při vyzvedávání zvláště těžších lodí vychýlila ze svých os a dřela o nosnou konstrukci pojezdové části výtahu.

Toto doprovázely nelibé skřípavé zvuky a hlavně docházelo k zadírání kol. Proto se z důvodu zachování bezpečnosti našich členů při používání výtahu provedla generální oprava. Vyrobily a vyměnily se nové kalené hřídele s osazením nových maznic a nová kluzná ložiska v kolech. Poté bylo nutné provést nové vystředění kol vůči kolejím, úpravu nosné části vozíku s výměnou některých spojovacích a jistících prvků.

Díky této opravě již nyní nic nebrání bezpečnému provozu výtahu (samozřejmě při přísném dodržování bezpečnostních pravidel zvedání lodí).