Konečně na vodě…

Už na začátku sezóny se můžeme pochlubit, že nám přibyly dvě lodě do flotily. V programu vypsaném Českým svazem jachtingu jsme získali zápůjčku nové fevy a dokoupili jsme jednu starší, určenou pro tréninky.

Máme velkou radost, že jsme konečně dosáhli svého cíle. Máme flotilu lodí pro závody a lodě pro tréninky a čas ušetřený skládáním a nakládáním lodí můžeme trávit na vodě.

Hana Kábová