ON-LINE SEMINÁŘ Mariana Jelínka NA TÉMA VNITŘNÍ SVĚT VÍTĚZŮSrdečně Vás zveme na on-line seminář pana Mariana Jelínka známého především pro jeho velmi úspěšné knihy jako jsou např.  Vnitřní svět vítězů, Strach je přítel vítězů a mnoha dalších. Stejně tak dobře je znám pro spolupráci s velmi úspěšnými sportovci – Jaromírem Jágrem, Karolínou Plíškovou, Petrem Mrázkem a Janem Mickou. Na svém kontě si také nese spoustu trenérských vítězství v ledním hokeji.

Téma: On-line seminář na téma ,,Vnitřní svět vítězů´´

Lektor: Marian Jelínek

Datum:  21. 11. 2020

Organizátor: Zdeněk Sünderhauf a tým Jachtařské akademie ČSJ

Délka přednášky: 5 hodin

Čas: 9–12 hod.  od 12 hod. přestávka, kde bude možnost připravit dotazy a dále 16–18 hod.

Přednáška je určena: pro trenéry jachtingu, pro závodníky- nositele licencí ČSJ a  rodiče závodníků.

Probíraná témata: Myšlení vítězů, Emoční vazba je tou primární, Talent nebo evoluční nastavení, Osobnost kouče a mnoho dalších.

Přihlášky: přihlásit se budete moci na www.jacht-akedemie.cz

Cena za přednášku: pro nositele licence ČSJ a rodiče závodníků je plně hrazeno ČSJ

V případě zájmu se přihlásíte na stránkách Jachtařské akademie http://www.jacht-akademie.cz/aktivity/novinky/10-kategorie/150-on-line-seminar-na-tema-svet-vnitrnich-vitezu/ a bude Vám zaslán  link na Teams Meeting den před přednáškou, přes který se připojíte na on- line  přednášku.