Členství

Chcete se stát členem Českého Yacht Klubu?

Obraťte se na jednatelku klubu!

Dana Horká – tel.: +420 777 770 723, e-mail: dana.horka@volny.cz