Budova

Historická budova Českého Yacht Klubu

 
   

Třípodlažní celodřevěná loděnice Českého Yacht Klubu, byla postavena v roce 1912 na hrázi ochranného přístavu v Podolí pod Vyšehradem z iniciativy zakladatele klubu Josefa Rösslera-Ořovského. Podnětem byl stoupající počet členů a nepostačující prostory předchozích tří plovoucích kluboven. Loděnice je unikátní celodřevěnou třípatrovou budovou, komplexně vybavenou klubovnou a šatnami pro členy. Nejen nahradila předchozí plovoucí klubovny, ale vybaveností i rozlohou je mnohonásobně předčila. Loděnice byla v lednu 2008 ministerstvem kultury prohlášena kulturní památkou. Stala se svědkem počátků vodních sportů v českých zemích a do dnešních dnů zůstala domovem nejstaršího českého jachetního klubu.

 
                   

Mansarda Rösslera-Ořovského, místo, kde žil a pracoval

Ve třetím podlaží se nachází 13 mansard s funkcí rodinných šaten, z nichž jednu až do konce svého života obýval sám zakladatel. Byla zařízena k obývání i nerušeným schůzkám, zejména konspirativním v období první světové války. Po smrti Ořovského (1933) požádala o tuto mansardu jeho manželka Alba, která ji pak užívala do roku 1965. Tato mansarda v loděnici ČYKu je jediným autentickým místem, kde si osobnost Rösslera-Ořovského můžeme připomenout. Původní interiér mansardy se zachoval, ale jak dřevěný nábytek, tak tapety na stěnách utrpěly stářím. Nákladná údržba kostry a stěn loděnice. Obnova zateplení obytných částí, rekonstrukce sociálního zařízení, byt správce a kuchyně, obnova odpadu a vybudování čističky, která nahradila septik, stejně jako náklady na údržbu sportovního vybavení a plovoucích částí přístavu, odsouvaly plánovanou rekonstrukci mansardy č. 1. Až peněžitý dar, který na rekonstrukci poskytl člen klubu Alexandr Dlouhý, rozhodl. Po zjištění závad bylo v roce 2016 započato s výměnou tří počasím poničených oken. Dosavadní již nepůvodní okna byla nahrazena věrnou kopií původních. Zjištěné závady v plášti budovy, které bylo nutno opravit, prodloužily plánovanou rekonstrukci mansardy. Původní podlaha a nábytek byl pečlivě restaurován. Také elektrickou instalaci, neodpovídající již současným předpisům, bylo nutno nahradit bezpečnou, a přitom vzhledově odpovídající době vzniku loděnice. Mobiliář byl odborně restaurován a interiér mansardy, stejně jako instalované dokumenty, obrazy a předměty z počátku minulého století, vztahující se k osobě Ořovského. Mansarda získala svůj původní vzhled.

Restaurovaná historická mansarda bude sloužit jako památník zakladatele, přijímací místnost pro významné hosty a uložení cenných památek z počátků jachtingu v zemích Koruny České.