Pozvánka na Valnou hromadu ČYK

Vážení přátelé! Těšíme se na naše setkání na Valné hromadě, která se bude konat v loděnici ČYK dne 25.6.2020, a na kterou Vás všechny tímto zveme: Valná hromada - PROGRAM: 17.30 zahájení VH, pokud bude přítomno méně než 50% pozvaných, bude zahájení odloženo o 1/2 hodiny. 18.00 zahájení VH Jan Šilhavý

 • volba předsedajícího VH
 • volba mandátové komise
 • volba návrhové komise
Přednesení zpráv :
 • Zpráva o činnosti Jan Šilhavý
 • Zpráva o hospodaření Pavel Jindra
 • Zpráva revizní komise Jirka Benetka
Schválení přednesených zpráv hlasování
 • Zpráva o sportovní činnosti ČYK Zdeněk Davídek
Volby nového výboru : Představení kandidátů na jednotlivé funkce, jejich představa o práci v klubu. Volba nového výboru - volíme 6 členů výboru (dle nových stanov) :
 • předseda
 • místopředseda
 • jednatel
 • hospodář
 • sportovní kapitán
 • správce přístavu
Hlasování o kandidátech volba Volba 3 členů revizní komise Diskuze Návrh a schválení usnesení VH hlasování Závěr ukončení VH. Kandidátka nového výboru, projednaná na schůzi výboru dne 2.3.2020:
předseda : Pavel Schwarz
místopředseda : Michal Urban
jednatel : Dana Horká
hospodář : Pavel Jindra
sportovní kapitán : Jakub Nápravník
správce přístavu : Eduard Soukup
V Praze dne 9.6.2020 J. Šilhavý