Český Yacht Klub
zal. 1893

         

50°04´N, 014°25´E
Změněno: 31.12.2018

Domů
Aktuality
Kontakt
Kalendář
Klubové akce
Okruhový jachting
Námořní jachting
Naše služby
Zprávy výboru
Fotogalerie
Historie klubu
Kruh přátel KHL
Nabídka
Dokumenty ke stažení
Užitečné odkazy
Archiv klubu


Adresa: 147 00 Praha 4-Podolí, čp.1148
IČO: 00540129, DIČ: CZ 00540129
Bankovní spojení: 1932655319 – 0800
(jako variabilní symbol při platbě uvádějte
svoje matriční číslo ČYK nebo datum narození)
Pro zahr.platby EBAN: CZ 3608000000001932655319
BIC kód: GIBACZPXKontaktní osoby:

Předseda - Ing. Jan Šilhavý - mobil: 604 235 936,
e-mail: silhavyj@volny.cz

Sekretářka - Dana Horká - mobil: 777 770 723,
e-mail: dana.horka@volny.cz

Hospodář - Ing.Zuzana Válová - mobil: 603 459 788,
e-mail: valovaz@cmail.cz

Sportovní kapitán - Ing. Zdeněk Davídek - mobil: 605 471 564,
e-mail: davidek41@seznam.cz

Správce přístavu - Eduard Soukup - mobil: 602 802 863 ,
e-mail: fisoukup@volny.cz

Správce budov - Ing. Jaroslav Havelka - mobil: 603 816 047,
e-mail: jar.havelka@aiahavelka.cz

Správce zimovišť - Ing.Jan Horký - mobil: 777 770 720,
e-mail: horky@ipcon.cz

Správce klubových lodí - Josef Kába - mobil: 603 758 262,
e-mail: hkabova@centrum.cz

Archivář, zpravodaj - Ing.Rudolf Holý - mobil: 723 234 827,
e-mail: holyrj@volny.cz

Revizoři - Ing.Jiří Benetka - mobil: 606 471 768,
e-mail: j.benetka@atlas.cz
Hana Kábová - mobil 605 463 940,
e-mail: hkabova@centrum.cz

Trenér družstva Optimist - Pavel Schwarz - mobil: 603 789 545,
e-mail: schw@quick.cz

Trenér družstva Cadet - Ing. Zdeněk Davídek - mobil: 605 471 564,
e-mail: davidek41@seznam.cz

Trenéři družstva RS Feva - Hana a Josef Kábovi - mobil 605 463 940,
e-mail: hkabova@centrum.cz

Mluvčí kajutových a motorových lodí - Eduard Soukup - mobil: 602 802 863,
e-mail: fisoukup@volny.cz

Vedoucí družstva Las&E - Hana Valdhansová - mobil: 603 965 478,
e-mail: valdhansova@vrv.cz

Kustod: - Petr Dvořák mobil: 734 678 927,
e-mail: pdvorak@gmail.com

Správce www - Petr Nehasil - mobil: 733 684 941,
e-mail: petr.nehas@gmail.com

Jsme členy:
ČSJ - Český svaz jachtingu, ISAF - International Sailing Federation

Spolupracujeme se zahraničním klubem SC FRATERNITAS - berlínským jachetním klubem založeným r.1891.