SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ

S lítostí oznamujme, že nás navždy opustil Ing. Jiří Plšek, dlouholetý člen Českého Yacht Klubu. Zemřel náhle a nečekaně v neděli 17. dubna 2022 ve věku nedožitých 86 let.

V minulosti působil v ČYKu jako trenér třídy Optimist, organizoval soustředění a výjezdy na závody.

Poslední rozloučení se bude konat ve středu 27. dubna 2022 v 11.15 hodin v obřadní síni krematoria v Praze Motole.