Kontakty

ČESKÝ YACHT KLUB

Český Yacht Klub, z.s.

Přístav 5, čp.1148
147 00 Praha 4 – Podolí
IČO: 00540129, DIČ: CZ00540129
Bankovní účet vedený u České spořitelny:
1932655319/0800
EBAN: CZ 3608000000001932655319
BIC kód: GIBACZPX

Předseda:

Pavel Schwarz
tel.: +420 603 789 545
e-mail: schw.p@seznam.cz

Místopředseda:

Michal Urban
tel.: +420 602 617 992
e-mail: michal-u@email.cz

Jednatelka:

Dana Horká
tel.: +420 777 770 723
e-mail: dana.horka@volny.cz

Hospodář:

Pavel Jindra
tel.: +420 603 465 836
e-mail: jindra.pavel@email.cz

Sportovní kapitán:

Jakub Nápravník
tel.: +420 731 608 665
e-mail: kuba.napravnik@centrum.cz

Správce přístavu

Eduard Soukup
tel.: +420 602 802 863
e-mail: fisoukup@volny.cz

Kontrolní komise:

Hana Kábová
tel.: +420 605 463 940
e-mail: hkabova@centrum.cz
Barbora Havelková
tel.: ‭+420 736 181 181‬
e-mail:bana@centrum.cz
Alexandra Soušková
tel.: +420 603 321 151
e-mail: balol@centrum.cz

Trenér třídy Optimist:

Pavel Schwarz
tel.: +420 603 789 545
e-mail: schw.p@seznam.cz

Trenér třídy Cadet:

Zdeněk Davídek
tel.: +420 605 471 564
e-mail: davidek41@seznam.cz

Trenéři třídy RS Feva:

Hana a Josef Kábovi
tel.: +420 605 463 940
e-mail: hkabova@centrum.cz

Kustod:

Petr Dvořák
tel.: +420 734 678 927
e-mail: pdvorka@gmail.com

Webmaster:

Petr Nehasil
tel.: +420 733 684 941
e-mail: petr.nehas@gmail.com