Kontakty

ČESKÝ YACHT KLUB

Český Yacht Klub, z.s. Přístav 5, čp.1148 147 00 Praha 4 – Podolí

IČO: 00540129, DIČ: CZ00540129 Bankovní účet vedený u České spořitelny: 1932655319/0800 EBAN: CZ 3608000000001932655319 BIC kód: GIBACZPX

Předseda: Pavel Schwarz tel.: +420 603 789 545 e-mail: schw.p@seznam.cz

Jednatelka: Dana Horká tel.: +420 777 770 723 e-mail: dana.horka@volny.cz

Hospodář: Pavel Jindra tel.: +420 603 465 836 e-mail: jindra.pavel@email.cz

Sportovní kapitán: Jakub Nápravník tel.: +420 731 608 665 e-mail: kuba.napravnik@centrum.cz

Správce přístavu Eduard Soukup tel.: +420 602 802 863 e-mail: fisoukup@volny.cz

Kontrolní komise: Hana Kábová tel.: +420 605 463 940 e-mail: hkabova@centrum.cz

Barbora Havelková tel.: ‭+420 736 181 181‬ e-mail:bana@centrum.cz

Alexandra Soušková

Trenér třídy Optimist: Pavel Schwarz tel.: +420 604 235 936 e-mail: schw.p@seznam.cz

Trenér třídy Cadet: Ing. Zdeněk Davídek tel.: +420 605 471 564 e-mail: davidek41@seznam.cz

Trenéři družstva RS Feva: Hana a Josef Kábovi tel.: +420 605 463 940 e-mail: hkabova@centrum.cz

Kustod: Petr Dvořák tel.: +420 734 678 927 e-mail: pdvorak@gmail.com

Webmaster: Petr Nehasil tel.: +420 733 684 941 e-mail: petr.nehas@gmail.com